home kurse workshop show kontakt

INFOS / NEWS

VHS-Kurse
Oktober 2022


• Steptanz
für Anfänger

08. Oktober 2022

Infos/Anmeldung

• Irish Dance
für Anfänger

22. Oktober 2022

Infos/Anmeldung

Workshops im Taphouse

Workshop mit Steffen Wolz
Steptanz-Workshop
für Anfänger ohne Vorkenntnisse
Oktober 2022
Workshop mit Steffen Wolz
Workshop Irish-Dance
für Anfänger ohne Vorkenntnisse
Oktober 2022